Cursus Tarot

Op kaart X, het Rad van Fortuin, staan vier letters in het rad, die twee woorden vormen: Tora en Rota. Tora betekent Wet. Rota betekent draaien of Wiel, het rad van geboorte en dood. Samen staat er Tarot ofwel: de wetten van het wiel.

Het leven is een cyclisch proces, en het verloopt volgens bepaalde wetten. De Tarot bestaat uit plaatjes, waar ieder mens, ongeacht welke taal men spreekt, een bepaalde betekenis aan kan geven. Tarot is een symbolentaal en ieder mens is uniek in de manier waarop hij/zij dat symbool beleeft.

In deze cursus worden een aantal basisprincipes uitgelegd, die je kunnen helpen om je eigen proces met het bezig zijn met Tarot te stimuleren, ondersteunen.

Tijdens de cursus zullen de volgende thema's behandeld worden:

  • Een korte geschiedenis van het ontstaan van de Tarot.
  • Soorten tarotspelen.
  • De kaarten van de grote Arcana.
  • De kleine Arcana.
  • De leer van de 4 elementen.
  • Getallensymboliek.
  • Enkele legmethoden.

Naast het theoretische gedeelte wordt er elke bijeenkomst ook praktisch gewerkt met de tarot. De cursus wordt afgesloten met het Tarotlabyrinth spel. In de cursus wordt gewerkt met het spel van Smit Waite. Als je dit al in je bezit hebt, is het handig dat je het ook meebrengt.