Centrum ’t Laar

Centrum 't Laar biedt cursussen, workshops, thema avonden en individuele behandelingen, gericht op spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. De opzet is om mensen een plek te bieden, die een steun kan zijn om zoveel mogelijk (zelf-)helende principes waar te maken.

Het benutten van de eigen mogelijkheden levert een bijna onuitputtelijke bron van energie. Deze energie kun je op verschillende wijzen inzetten voor jezelf en anderen. Daarbij zullen soms lichamelijke aspecten voorop liggen en soms zal meer verdieping gezocht worden bij inzichten over energie en genezing.

Centrum 't Laar wil daar een bijdrage aan leveren als ontmoetingplaats. Door de verschillende thema's, de contacten tussen deelnemers onderling en met de docenten vindt er een uitwisseling plaats van energie, inzichten, visie en samenwerking.