Cursus Astrologie

Astrologie is enerzijds een "diagnose"middel, het helpt je om aan de hand van een geboortehoroscoop of andere vormen, om zicht te krijgen op de krachten en energieen die in een mens werkzaam zijn. Dit zowel op het psychologisch vlak als medisch.

Daarnaast is het een manier van kijken naar het leven, een symbooltaal waarmee men de betekenis van het leven en de plaats van de mens in de kosmos kan leren begrijpen.

In deze basiscursus zal een eerste aanzet worden gegeven om de psychologische kant van astrologie, in algemene zin te verduidelijken. Astroloog is een beroep, met een daaraan voorafgaande meerjarige opleiding. Deze cursus heeft enkel als opzet om een eerste kennismaking met het middel astrologie te geven.

In deze cursus worden een aantal basisprincipes uitgelegd, die je kunnen helpen om je eigen duiding van je geboortehoroscoop ¬te stimuleren, ondersteunen.

Tijdens de cursus zullen de volgende thema's behandeld worden:

  • Het leren "lezen" van een horoscoop tekening
  • De dierenriemtekens
  • De huizenverdeling
  • De planeten en hun werking
  • De elementen en kruizenverdeling

Tijdens de cursus wordt voornamelijk gewerkt met de geboortehoroscoop van de deelnemers. Deze worden vooraf middels een computer programma berekend. Hiervoor zijn de exacte persoonlijke gegevens als geboortetijd, plaats en datum nodig.